Легендата вели дека направата уште се врти

Не сме експерти во оваа област, но би рекле дека некаде мора да има копче за да се згаси.