Лего мајстор докажа дека со коцките може да се направи сѐ, па и ваква машина

Човекот успеа да направи машина за правење на мост и процесот изгледа неверојатно.