Лекција број 1 во невреме: Не излегувај надвор!

Овој пат Горниот сакаше само да му одржи лекција, ништо повеќе.