Лекција број 1 за стомачни танци, од искусна танчерка

Клучот бил во статичноста на некои делови од телото, а не во скокањето.