Леле брат, колку си глуп! Зошто ја носиш количката така, а не го ставиш блокот внатре?

Изгледа на работникот конечно му текна како полесно да го пренесе блокот со количката.