Летачки против лежечки полицаец

Ова ти се вика со свој камен по глава. Полицијата ги поставила лежечките полицајци за да спречи вакво возење.