Летниот дожд ги среди другарките кои тргнале на пат со Џип со отворен покрив

Како ли се затвоара чудото?