Лична карта на државата во која живееме (виц)

• Држава: Македонија
• Географска положба и граници: На три мориња.
• Население: Претежно во странство
• Малцинство: македонско
• Официјален јазик: англиски, 1-во ниво
• Густина на население: за време на избори и за Нова година
• Градско население: 100% до докажување на спротивното
• Основни занимања: покажување сила на Фејсбук, кладилници
• Валута: евро или глас
• Форма на управување: тригонометриска
• Мерна единица: комшијата