Лина и Драган испраќаат специјален поздрав до сите Македонци каде и да се во светот

„Една желба имам роден крај да видам“ пеат Лина и Драган Костадинови. Брво дечиња, вака се сака својата родна земја Македонија.