Лисицата дошла во градот и си нашла другарче за играње

Позитив на денот!