Лошо искуство со брзи кредити (виц)

Еден маж-агент ми нуди од новите брзи кредити.
Јас:
– Не ми треба.
Тој:
– Имаме многу поволни услови!
Јас:
– Мојот став кон брзите кредити и лихвата е негативен.
Тој:
– Сте имале некое лошо искуство?
Јас:
– Каков е вашиот став спрема се*сот меѓу двајца мажи?
Тој:
– Негативен се разбира!
Јас:
– Сте имале некое лошо искуство?