Ловење риба на мраз со 10 јадици наеднаш

Од 10 на една мора да се фати нешто и тоа прилично големо!