Луѓето во Иран се сигурни дека Алах ги штити и покажуваат дека не му се плашат на корона вирусот

Во ред си е да си верник, но треба да се има и малку здрав разум во главата! Оградата што ја лиже верникот ја фаќаат илијадници верници дневно!