Лудачки спуст со кајаци по тесен поток

Ретко добра идеја за адреналинска забава.