Лудак со крос мотор прави подвиг екстремно опасен по живот

Ридот е речиси вертикален и разумен човек не би се ни обидел да се искачи со мотор.