Луѓе споделуваат форографии од „урбан пекол“ кои изгледаат како да се од постапокалиптичен филм, но за жал се вистински

Не секоја зграда е толку убава како Версајската палата. Напротив, има многу структури низ целиот свет кои изгледаат како да ќе се распаднат со следната бура. На некои места, тие не се изолирани примери, дури и цела населба може да биде гнасна.

Околу половина од глобалното население веќе живее во градовите, а до 2050 година, две третини од луѓето во светот се очекува да живеат во урбани средини.

Лошиот урбан развој не е само грда естетика. Тоа е исто така слаб квалитет на воздухот и водата, недоволна достапност на вода, проблеми со отстранување на отпад и голема потрошувачка на енергија, а сето тоа се влошува со зголемената густина на населението во урбаните средини.