Луѓето може многу да научат од мајмуните за алчноста

Да беа ова луѓе, првите два-тројца ќе грабнеа сѐ иако не им треба, па во најмала ќе настанеше хаотична тепачка.