Луѓето возат низ пеколот и ќе ви покажат како е таму

Кога некој би можел да се врати од пеколот најверојатно вака би го опишал.