Лутиот спреј во џебот е задолжителен ако возиш мотор во Турција

Кој возел во Турција, знае. Бројот на ленти на патот таму е секогаш за 1 помал од бројот на паралелни автомобили на нив. Згора на тоа и некој мотор ќе сака да се пикне.