Мајката му прави финта на детето: Ајде сине погоди под која чаша е колачето?

Постарата сестричка ја знае финтата и само чека да гледа сеир на крај.