Мајсторите ставаат плоча, но дали на првиот или на вториот кат?

Колку само труд и мака им пропадна (буквално).