Мајсторот ќе ви покаже како се сече стакло со брусилка, ако немате специјален алат за тоа

Идејата не му е лоша, особено на крај кога искористи штица за да не удира дитектно по стаклото.