Мајсторски изведен трик со топчиња

Ако добро се загледате и логички размислите, лесно ќе го откриете трикот. Внимавајте само на моментите кога магионичарот зема топче од масата.