Мачето додаде Витамин Г во чинијата на газдарицата

Газдарицата си зела да јаде сама, без да му даде на мачето. А мачките се одмаздољубиви суштества и понекогаш знаат тоа да го направат на брутален начин.