Мачето реши да си игра со погрешно пиленце

Од трите го одбра најдрското и најбестрашното. Позитив на денот!