Мачето само сака малку да се игра

Мачките можат да намирисаат страв и да си го одберат пленот е сега големината на мачката може да биде мал проблем…