Мачките се многу порасипани суштества од кучињата

Ако некој од вас чува мачка и куче заедно, веќе не мора да се прашува кој ги почнува тепачките. Еве го доказот!