Мачката има проблем со чешањето

Се мачи и никако да си заврши работа.