Мачката имала и подобри денови во животот

Повеќе нема да ѝ текне да го користи леглото на Џони :).