Мачката си ја бара дневната доза на млеко

Послатко е кога е свежо.