Мачката упорно сака гулаб на менито

Можно е да се стави на диета.