Мачките памтат и враќаат на свој, подмолен начин

Мачето трпеливо си лежи и си чека да дојде слаткиот момент на одмаздата, затоа што си добило играчка по глава вчера :).