Мачките секогаш ја насетуваат личноста од друштвото која што не сака мачки

И намерно, од сите присутни, баш во нејзиниот скут седна.