Магичен круг од кој нема излез

Краток приказ на „бесконечноста“.