Мајката на еден од студентите е многу невоспитана за време на онлајн предавањето

Дури и на професорката ѝ стана малку незгодно од она што се случува во домот на студентот.