Мајкл Џексон може да се изведува дури и на лед

Техниката е иста, но условите се поризични.