Мајмунчето ја покажа својата љубов кон чуварите кои не ги видело подолго време

Животните никогаш не ја забораваат љубовта која им ја пружаме.