Мајмунот има префинет вкус за добра храна

Дури и научил културно да пие сок, или можеби не…