Мајмунот успеал да сфати како функционираат луѓето во последните 2 години

Се гледа дека држи и достанца.