Мајмунот знае каде треба да нападне

Девојката првин помисли дека сака само да се игра, но опасното ѕверче има друга намера.