Мајсторе, нешто тропа, ај провери што е!

Мајсторот до сега не слушнал ваков звук да доаѓа од тркало, но детално ќе испита што е.