Мајсторишта поправаат камион на патот

Чекај, чекај, камионот е во движење?!