Мајсторите малку го утнаа истоварот

Сега им се отвори повеќе работа.