Мајсторите сега ќе ја кренат и поправат колата

Изгледа си отворија нова работа.