Мајсторот се збогува со верниот алат

Јуначки издржал долги години покрај својот газда.