Мајсторот требаше само да го „закрпи“ ауспухот

Но, може да се каже дека го „закрпи“ сопственикот на автомбилот.