Мајсторот за цевки се надминал себе

Од ова може да се смисли и игра: Излези од лавиринтот.