Мајсторот за стрелање сега ќе ја спаси девојката

Баш ја изведе акцијата за да и помогне.