Македонецот и Виаграта? (виц)

Американец го прашува својот пријател Македонец:
– Ване, ти си слушнал ли за таблета „Виагра“?
– Не, за што служи тоа?
– За да можеш го правиш тоа по два-три пати во една ноќ!
– Значи некакво апче за смирување?