Македонска мака (виц)

– Ми се живее и мене, ама онаа мојата не ми дава…
– Која „онаа“ бе, жена ти ли?
– Не бе, платата!